Studier av långsiktig överlevnad, finansiering, tillväxt och regional utveckling av Life Science startups i internationell konkurrens

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2020-11-20
Slutdatum 2023-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 24 nov 2021.