Struktur och dynamik i jonvätskebaserade elektrolyter

Med bidraget avser jag att förstärka min självständighet som ung forskare i fältet struktur och dynamik i jonvätskebaserade elektrolyter m.h.a. avancerad spektroskopi. Under de senare åren har jonvätskor dragit till sig stort intresse från forskare i olika fält, i synnerhet som potentiella elektrolyter med användning i bränsleceller eller Li-jon batterier. För att verkligen tillämpas måste dock dessa vätskor omfångas i någon form av fast matris. Ett sätt att angripa problemet är att svälla perfluorinerade polymerer (såsom Nafion) med lämpliga jonvätskor, medan ett mycket elegantare sätt är att låta en 3-dimensionell matris av SiO2 växa direkt i en jonvätskelösning. I slutmaterialet, också känt som jongel, förblir jonvätskan omfångad i nano-domäner. Jag avser att förbättra förståelsen av jongeler med syfte att vidareutveckla deras funktionalitet. Jag kommer att använda avancerade spektroskopiska metoder: NMR, röntgendiffraktion, neutronspridning, och in situ micro-Raman. Fokus kommer att vara på både fundamentala och tillämpade aspekter, till exempel transportmekanismen för protoner, nano-segregationen, effekter i nano-domäner, molekylfunktionaliseringen hos silika partiklar, och utvecklingen av in situ karakteriseringsmetoder. Då jag redan har en finansiering från Styrkeområdet Energi för att anställa en doktorand, ska Ingvar Carlssons bidraget gå till inköpet av en micro-Raman spektrometer och därmed anställningen av en postdoktor anknuten till 'in situ' projektet.

Startdatum 2012-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.