StreaMod - Effektiv modellering och beslutsstöd för faktabaserad produktionsutveckling

Virtuella verktyg, här avancerad dataanalys och simulering av produktionsflöden, är avgörande för att reducera ledtider i produktframtagning samt att öka effektiviteten i produktionssystem. VCC har exempelvis som mål att minska ledtiden från programstart till första leverans (20 mån) och att nå 85% OEE i löpande produktion. Problemet är tidsåtgången i simuleringsprojekt, främst beroende på ineffektiv datahantering och experimentanalys (>70% av total projekttid). Syftet är därför att reducera projekttiden för att möjliggöra fler detaljerade analyser som leder ökat genomflöde av produkter (10%) och minskad energiåtgång (50%).

Målet är att integrera automatisk datahantering, modellgenerering och optimering till ett effektivt beslutsstöd för produktions- och underhållsingenjörer. Nyhetsvärdet är att knyta ihop datakällor och simuleringsmodell med hjälp av Intelligenta DataPunkter (IDP) och ”Data Fusion”. Projektets resultat följs upp och kommuniceras via två industriella demonstratorer.

Projektledare: Dan Lämkull, Volvo Cars & Anders Skoogh, Academic leader

Samarbetande organisationer

  • Virtual Manufacturing Sweden AB (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Utgivare, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Siemens Industry Software (Privat, Germany)
Startdatum 2013-12-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-01

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.