Strategic Research Area No.1 Modelling - Fas II

Projektets mål är att ska skapa och utveckla ett bestående svenskt, tvärvetenskapligt forskningskluster av högsta internationella klass. Det kommer vara inriktat på modeller på olika skalor som kan tillämpas på mekaniska egenskaper hos metaller, fiberkompositer och kombinationer av dessa. Dessa modeller ska användas för att simulera tillverkningen såväl som produktens beteende. En integrerad utformning av tillverkning och produkt kan då göras med avseende på minimal vikt och samtidigt uppfylla de prestanda krav som ställts. Projektet ingår som ett strategiskt nationellt projekt i det nationella innovationsprogrammet Lighter. Förväntade effekter och resultat Arbetet ska resultera i kunskap och modeller för material och tillverkningsprocesser (teknikmognadsgrad TRL* 1-4) som kan användas till att skapa lättviktslösningar och tjänster. Målet är också att forskningsklustret ska bli internationellt erkänt, uttryckt i citeringar såväl som etablerat samarbete med andra internationellt ledande forskargrupper. Ytterligare resurser ska skapas genom doktorand- eller tillämpnings-projekt. *Technology Readiness Levels Klustret leds av professor Lars-Erik Lindgren tillsammans med ytterligare fyra seniora forskare. Sex excellens-forskare ingår nätverket. De har olika kompetensprofiler för att tillsammans skapa kunskap, metoder och modeller som är användbara för att nå LIGHTers mål. En viktig del i klustret är adjungerade industriforskare för att båda säkra relevans i arbetet och för tekniköverföring. Målet är att ha minst fem industriforskare knutna till klustret förutom övrig engagerad personal vid företag. Arbetet bedrivs dels i speciellt sammansatta grupper samt i gemensamma workshops.

Samarbetande organisationer

 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • SKF (Privat, Sweden)
 • Swerea (Privat, Sweden)
 • Höganäs (Privat, Sweden)
 • Sandvik (Privat, Sweden)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
 • Gränges (Privat, Sweden)
 • Saab (Privat, Sweden)
 • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-11-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 04 dec 2021.