Storskalig forskningsinfrastruktur som möjliggörare för nyttjande av aska som ett sekundärt råmaterial

Syfte och mål: Det övergripande syftet med projektet är att ta fram information om kemisk speciering i flygaskor från avfallsförbränning som sedan kan leda till att industripartnerna kan utveckla processer för skapa ökade ekonomiska och miljömässiga värden ur askor.
Ett annat viktigt syfte är att bekanta industrierna med den storskaliga forskningsinfrastruktur (LSRI) som gör denna speciering möjlig (Max IV), och visa på nyttan industrin kan ha av LSRI . Målet är att ta fram så god speciering av zink och antimon som möjligt i askor från de industriella parterna Noah och Fortum Waste Solutions. Förväntade effekter och resultat: XANES-analyserna före och efter två asktvättprocesser kommer generera kunskap och förståelse för hur den kemiska sammansättningen avseende Zn och Sb förändras. nXRF och nXANES kommer att användas för att identifiera nya referenssubstanser. Resultaten kär speciering av Zn och Sb,ett större referensbibliotek vid Max IV samt manuskript för publikation. Effekten är dels att industriparterna anpassar sina processer för att uppnå en högre rening eller återvinningsgrad av de aktuella ämnena, men också industrin ser värdet i infrastrukturen och återvänder som kunder.

Samarbetande organisationer

  • Noah Solutions AS (Privat, Norway)
  • Fortum Waste Solutions AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-11-15
Slutdatum 2023-11-14

Sidansvarig Publicerad: sö 01 maj 2022.