Storskalig dataanalys från Internet of Things för att möjliggöra framtidens hållbara stad

Den pågående trenden mot Internet of Things (IoT) återspeglas inom energisektorn i en ökad användning av smarta elmätare. Projektet syftar till att utveckla och sammankoppla tre nödvändiga dimensioner av för att uppnå en ökad energieffektivisering.Dessa är 1. Nya metoder för att säkerställa robust datainsamling av IoT-nät på urban skala. 2. Analys av de stora mängder data som skapas med syfte att utveckla nya metoder för dataverifiering med mera. 3. Utvecklingen av prototyper för de typiska tjänster som behövs för att påverka livsstilen i ett framtida hållbart samhälle.

Samarbetande organisationer

  • Sötåsen naturbruk (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-12-31
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.