Stena Industry Innovation Lab at Chalmers - SII-Lab

Stena Industry Innovation Lab at Chalmers (SII-Lab) är en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds snabba kommunikationssystem med 5G, öppen robotmiljö och "augmented reality"-montering. Här skall framtidens ingenjörer utbildas och labbet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar. 

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har satsat 21 miljoner kronor på Chalmers för att tredubbla den etablerade verksamheten i dagens Chalmers smart industry lab och kraftigt förbättra erbjudandet till industri och samhälle. SII-Lab kommer att vara i full drift våren 2018.  Stena Industry Innovation Laboratory blir en nationell resurs som även ingår i EU-kommissionens nätverk av testbäddar.

För mer information besök https://www.sii-lab.se/

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-30

Finansieras av

  • Sten A Olssons Stiftelse för forskning och kultur - Stenastiftelsen (Non profit, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 21 mar 2019.