Stötvåg- och splitterbelastade konstruktioner: Armerade betong- och fiberbetongkonstruktioner

Startdatum 2012-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vid detonation utsätts de kringliggande konstruktionerna för en kombination av splitter- och stötvågslast. För att öka förståelsen kring betongkonstruktioners verkningssätt vid denna typ av belastning startade projektet ”Stötvågs-och splitterbelastning: Armerade betong- och fiberbetongkonstruktioner” i aug 2012. Projektet skall resultera i en doktorsavhandling med inriktning på betongkonstruktioners verkningssätt vid explosionsbelastningar samt studera beteendet hos fiberbetong och armerad fiberbetong.

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad

Nyckelord: Betong, fiberarmerad betong, numeriska studier, materialmodellering, dynamisk belastning, stötvåg, splitter

Chalmers styrkeområden
Samhällsbyggnad
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: to 06 okt 2016.