Spray Fundamentals

Startdatum 2012-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-05-31
​’Spray Fundamentals’ fokuserar huvudsakligen på att undersöka inflytandet av högt insprutningstryck och spridargeometri på en sprays egenskaper utan och med förbränning. För att göra detta, kommer injektionens impuls och hastighet att mätas, kombinerat med mätningar under högt tryck och hög temperatur i en spraykammare med optisk access. I kammaren kommer spraybilder av vätske- och gasfas att tas. Vidare kommer mätningar av tändfördröjning, OH-kemiluminescens och sotstrålning av brinnande sprayer att göras. Målet med dessa mätningar är att bättre förstå processen då bränsle och luft blandas, kopplat till en sprays förbränningsegenskaper, för att därigenom förbättra dieselförbränningen och minska utsläppen från dieselmotorer.
​CERC (Combustion Engine Research Center)
​Scania, Volvo GTT, Volvo Car

Publicerad: to 13 nov 2014.