Spårbarhet inom livsmedelsindustrin, en modell och fallstudie

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.