Sohjoa Baltic

Sohjoa Baltic bedriver forskning och utveckling inom automatiserade, förarlösa elektriska minibussar som en del av kollektivtrafikkedjan, speciellt för den första / sista milen av transportkedjan.

Projektet ger kunskap och kompetens för att organisera miljövänlig och smart automatiserad kollektivtrafik. Det ger också riktlinjer för juridiska och organisatoriska riktlinjer som behövs för att kunna utföra en sådan tjänst på ett effektivt sätt.

Sohjoa Baltic-konsortiet har partner från Finland, Estland, Sverige, Lettland, Tyskland, Polen, Norge och Danmark med kompetens inom kollektivtrafik, samt juridisk expertis i kombination med stark teknisk förståelse vilket är nödvändigt för autonom trafik.

Inom Sohjoa Baltic-projektet kommer autonoma små bussar att köra på demo-rutter i sex städer i Östersjöregionen de följande åren.

Den autonoma bussen kör längs sin väg som en hiss.
Den skannar sin omgivning och vet när den ska sakta ner eller stanna helt, om det finns hinder i vägen. Under testerna kommer det alltid att finnas en operatör ombord, precis som det brukade vara i hissar när de introducerades.

Samarbetande organisationer

 • Forum Virium Helsinki (Okänd, Finland)
 • Gdansk stad (Offentlig, Poland)
 • FLOU Solut Ltd (Okänd, Finland)
 • Zemgale Planning Reg (Okänd, Latvia)
 • Kongsberg kommune (Offentlig, Norway)
 • IKEM Inst Climate Protect Energy & Mobil (Okänd, Germany)
 • Metropolia University of Applied Sciences (Akademisk, Finland)
 • Tallinns tekniska universitet (TalTech) (Akademisk, Estonia)
 • Tallinn City Govt (Okänd, Estonia)
 • Vejle kommune (Offentlig, Denmark)
 • Liikennevirasto, Trafikverket (Offentlig, Finland)
Startdatum 2017-11-17
Slutdatum 2020-10-31

Finansieras av

 • European Commission (Offentlig, Belgium)
 • Interreg-BSR (Offentlig, Belgium)

Publicerad: ti 14 jan 2020.