Social livscykelanalys: erfarenheter hos svenska användare

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Swedish Life Cycle Center (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2019-10-21
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-20

Sidansvarig Publicerad: fr 01 okt 2021.