Snabba deformationsförlopp vid maskinbearbetning och containment

Syftet med detta projekt är att genom omfattande mekanisk provning vid olika töjningshastigheter karakterisera deformations- och brottförlopp hos Alloy 718. Parametrar under provningen är töjningshastighet, temperatur och mikrostruktur. Målet är att karaktärisera vad som händer i flygmotormaterial, företrädesvis Alloy 718, vid snabba deformationer, som inträffar dels vi blade out och dels vid maskinbearbetning. Även mikrostrukturens inverkan på deformation och brottbeteende skall undersökas. Provdata skall användas för att kalibrera en materialmodell.


Mikrostrukturen hos de deformerade proverna jämfördes med spånor från skärförsök i samma material. Deformationsmönstren i de båda fallen visade stora likheter, varför det kan antas att data från de mekaniska proven är representativa även för deformationen under maskinbearbetning. Den parameter som har störst inverkan på materialens deformation är mikrostrukturen. Det är därför mycket viktigt vid simuleringar och beräkningar att använda parametrar i modellen som korresponderar till den mikrostruktur och värmebehandling som den fysiska komponent man vill modellera har.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.