Smarta hållbara kontor - ett verkligt "arbetslab" som demonstrator för framtidens kontorsmiljö på Johanneberg Science Park etapp 2

Projektet knyter an till och bygger på Climate-KIC projektet Smart and Sustainable Offices SSO, se ovan. Detta FORMAS-finansierade projekt kombinerar mänskliga faktorer med byggteknik och inomhusmiljö och syftar på att bygga en "Working Lab” (Living Lab fast för kontor) som demonstrator för framtidens kontorsarbetsmiljö. Arbetslabbet ger möjlighet att testa och visa senaste forskningsresultaten parallellt med utvecklingen av nya produkter, tjänster och riktlinjer för framtidens smarta och hållbara kontor. Working Lab konceptet avser att underlätta för innovationer att nå marknaden i snabbare takt genom att erbjuda en samverkansplattform för experiment av olika aktörer. Genom dessa så kallade Co-creation processer som sker i interaktion mellan partners, kunder och användare skall Working Lab således främja det öppna innovationssystemet och bör ses som en möjliggörande real-life- forskningsinfrastruktur för att bidra till samarbete och främja innovation inom den byggda miljön, specifikt kontorsbyggnader, som är i stor behöv av förändring för att kunna bemöta framtidens hållbarhetskrav.

Projektledare: Ulrike Rahe

Startdatum 2016-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: fr 13 aug 2021.