Skydd av austenitiska rostfria stål från väteförstöring i vätebränslecellsystem genom ytteknik

Syfte och mål
Vätgasbränsleceller är miljövänliga, effektiva och hållbara. Många metallkomponenter som exponeras för väte i systemet tillverkas av austenitiska rostfria stål. Syftet med detta projekt är att identifiera ytbehandlingar som skyddar basmaterialet från försprödning genom att utforska potentialen hos kolstabiliserad expanderad austenit. Projektet undersöker de mekaniska egenskaperna, stabiliteten samt tillförlitlighet hos expanderad austenit med "förladdat" väte. Konstellationen kommer även att expanderas till andra industrisektorer samt att skapa en fullständigt projektplan inför nästa fas.

Förväntade effekter och resultat
Ett framgångsrikt genomförande av projektet kommer att bidra till förbättrad konkurrenskraft för den svenska metall- och verkstadsindustrin i form av en ledande position som möjliggörare för utnyttjande av vätgasbaserad energi. Resultaten från projektet kommer att öppna upp nya kommersiella alternativ för industrier som använder vätgasbaserad energi. När de är färdiga sprids resultaten på programkonferenser, internationella konferenser och i publikationer. Projektet kommer att gynna vidareutveckling av partnerskap och ett fullständigt projektförslag inför nästa fas.

Startdatum 2021-08-16
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-04-30

Sidansvarig Publicerad: on 09 feb 2022.