Skadelokalisation och skademekanism vid whiplash

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Karolinska Institutet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Publicerad: lö 23 nov 2019.