Sjöfarten post-corona

Studien kommer ge en indikation på hur sjöfarten påverkats av coronapandemin och hur den påverkar på medellång och längre sikt. Detta har betydelse för alla tre hållbarhetsdimensioner eftersom pandemin påverkar samtliga delar av samhället. Förstudiens fokus ligger på förändrade försörjningskedjor och förutsättningar för sjöfarten som del i transportsystemet, men en mindre del av förstudien ägnas svensk sjöfartsnäring. Sålunda fokus på långsiktig planering av transportsystemet med input till transportpolitik men indirekt även till näringspolitik.

Startdatum 2020-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 09 dec 2021.