Silicon Spintronics at Room Temperature (SILICONSPIN)

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2012-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Publicerad: to 31 maj 2018.