Shape Inspection by Vision in Production (SIVPRO)

Syfte och mål: Syftet med detta projekt är att installera och utvärdera ett system som automatiskt kontrollerar formen hos ett statistiskt relevant antal produkter tillverkade vid en produktionslina vid VCC i Olofström. Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter slumpmässigt placerade och orienterade på ett löpande band som rör sig med upp till 1 m/s utan att störa befintlig installation. Förväntade effekter och resultat: Projektet syftar till att öka automationsnivån vid kvalitetskontroll. Projektet kommer att utveckla och installera ett system med potential för allkontroll av produkter producerade vid en representativ produktionslina. Vidare så kommer vi att undersöka hur dessa data effektivt kan återkopplas till produktionssystemet. Dessa målsättningar stämmer väl överens med ambitioner inom Produktion2030 programmet.

Samarbetande organisationer

  • Hexagon (Privat, Sweden)
  • Högskolan Väst (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan Väst (Utgivare, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Optronic Partner pr AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.