Sendsmart

Målet med Sendsmart har varit att utveckla, testa och demonstrera innovativa tjänster och system med internationell framgång för hållbara godstransporter i storstadsområden inom Godsförsörjning, Bygg- och anläggningstransporter, samt Avfalls- och återvinningstransporter. Inom samtliga tre delprojekt har det gjorts dels utredningar kring lämpliga projekt, dels genomförts demonstrationsprojekt som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Lindholmsleveransen har utvecklats och Stadsleveransen har startats upp, med resultat i förbättrad transporteffektivitet. För byggtransporter har köp- och säljtjänsten ´Massabyte´ testats och driftsatts. Alternativa transportsätt för massor med pråm har utretts och konstaterats effektivt. För avfallshantering är resultatet att fordonet ej är största ljudkällan utan kringutrustning, samt att chaufförers arbetssituation förbättras och att det finns potential i tidigarelagd avfallshantering

Samarbetande organisationer

 • Fraktkedjan Väst (Privat, Sweden)
 • NCC AB (Privat, Sweden)
 • Business Region Göteborg (BRG) (Non profit, Sweden)
 • Älvstranden Utveckling (Offentlig, Sweden)
 • Lindholmen Science park, Closer (Privat, Sweden)
 • Göteborgs lastbilscentral (GLC) (Privat, Sweden)
 • Schenker Consulting AB (Privat, Sweden)
 • Innerstaden Göteborg (Non profit, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
 • Svevia (Privat, Sweden)
 • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
 • Tyréns, Göteborg (Privat, Sweden)
 • Mistra Urban Futures (Centrumbildning, Sweden)
 • Peab Sverige, Göteborg (Privat, Sweden)
 • Renova (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-09-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-09-15

Sidansvarig Publicerad: to 05 dec 2019.