Samverkande innovation i byggprojekt som led i ett strategiskt innovationsarbete i byggherreorganisationer

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka förståelsen för hur ett långsiktigt innovationsarbete kan organiseras och drivas i en projektbaserad verksamhet. Detta angrips utifrån två håll: 1) hur projekt med starka innovationsinslag kopplas till företagsövergripande innovationsstrategier inom en byggherreorganisation. 2) hur innovationsarbete kan organiseras och ledas i en komplex byggprojektorganisation, med särskilt fokus på integrering av innovationsprocess och byggprocess.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-01-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.