Sammankopplade Medborgarenergigemenskaper Driven av Digitaliseringsteknologi

Projektet mål är att:
1. Utveckla maskininlärningsmetoder och algoritmer för modellering av konsumenter och prosumenter för högsta nettolastberäkning inom en medborgarenergigemenskap (MEG).
2. Att utveckla mönsterigenkänningsmetoder och algoritmer för att kategorisera kunder och utvärdera deras flexibilitetspotential från rumsuppvärmning och kylning av byggnader och laddning av elbilar.
3. För att dimensionera den optimala kapaciteten och utveckla den optimala driftsstrategin för användning av batterilager för att tillhandahålla flexibilitet och tillhörande service och möjliggöra ö-kapacitet och svartstartkapacitet inom MEG.
4. Att utvärdera lämpliga affärsmodeller och effekter av att driva MEG, inklusive handel via en blockchain-baserad plattform

Samarbetande organisationer

  • Energiforsk AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-08-01
Slutdatum 2024-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 04 dec 2020.