SWEDPROD Producera i Sverige

Det har tidigare varit svårt att automatisera småserieproduktion och snabba omställningar vid högre volymer. Ny svensk teknik med flyttbara och snabbt omprogrammerbara robotar möjliggör detta. Projektet ska genom denna teknik visa om det går att skapa en konkurrenskraftig och hållbar produktion i olika branscher i Sverige: metall-, trä-, bygg- och livsmedelsbranscherna. Målet är att skapa piloter på företag inom respektive bransch, och använda piloterna för gemensamt lärande samt forskning inom produktionsekonomi och produktionsergonomi.


Takten för industriell digitalisering kommer att öka inom fyra branscher. Projektets nätverk och piloterna bidrar till gemensam kunskap för företagsledning, medarbetare och fackliga parter inom medverkande branscher. Projektets resultat innefattar beslutsmodeller för investering och införande av flexibel automation, baserat på en systemsyn som innefattar tekniska och organisatoriska aspekter, ekonomi och arbetsmiljö.


Swerea IVF leder projektet i samverkan med småföretaget OpiFlex Automation. Swerea IVF och Chalmers är forskningsparter. Industriparter är BK Produkter, Ellagro, WM Press och KG List, Absolut Company, Anebyhus och SICK IVP samt organisationerna Träcentrum, Livsmedelsindustrierna, och IF Metall. Parterna utreder tillsammans konsekvenserna av att införa flexibel automation baserat på piltostudierna hos de medverkande industriföretagen, varav flera är SMF.

Samarbetande organisationer

 • Livsmedelsföretagen (Privat, Sweden)
 • IF Metall (Offentlig, Sweden)
 • Anebyhusgruppen (Privat, Sweden)
 • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
 • The Absolut Company (Privat, Sweden)
 • Ellagro Group (Privat, Sweden)
 • KG List (Privat, Sweden)
 • Träcentrum Nässjö (Privat, Sweden)
 • OpiFlex Automation (Privat, Sweden)
 • WM Press (Privat, Sweden)
 • Sick IVP (Privat, Sweden)
 • BK Produkter (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.