SUPFES

SUPFES är finansierat av Formas och genomförs av ett konsortium med forskare och praktiker från flera olika discipliner. Konsortiets samlade expertis täcker in de olika stegen i livscykeln hos konsumentprodukter (framförallt textilier) och relaterade kemikalier. Syftet med arbetet på Kemisk Miljövetenskap är att bedöma risker och potentiella miljöeffekter förknippade användning av poly- och perfluorerade kemikalier i textilier. Särskild fokus kommer ligga på kontaminering av avloppsvattenslam. Med en metod där kvantitativ riskbedömning och livscykelanalysmetodik kombineras ska olika slamhanteringsalternativ jämföras. Med samma princip ska även de olika alternativa produkterna som utvecklas i projektet jämföras och utvärderas

Samarbetande organisationer

  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 06 apr 2017.