SMILLA: Småskaliga live case för att Integrera LivslångtLärande och Arbetslivsanknytning

Syfte och mål
Projektets syfte är att etablera kritiska aspekter för långsiktig samverkan mellan lärosäte och behovsägare, med målet att att utveckla småskaliga live case som en modell för att operationalisera denna samverkan. SMILLA (SMåskaliga live case för att Integrera Livslångt Lärande och Arbetslivsanknytning) är en modell för korta live case som syftar till att integrera vidareutbildning och grundutbildning. En yrkesverksam behovsägare tar fram en problembeskrivning inom ramen för egen vidareutbildning som heltidsstudenter arbetar med som ett veckolångt case i en befintlig kurs.

Förväntade effekter och resultat
Den långsiktiga effekten förväntas vara en mer resurseffektiv och långsiktigt hållbar integrering av arbetslivsanknytning i grundutbildningar och utbildning för yrkesverksamma. Exempel på konkreta projektresultat är: ett ramverk för samverkan kring vidareutbildning och arbetslivsanknytning i grundutbildning, en ny form för livslångt lärande som tar avstamp i grundutbildning och samtidigt stödjer kompetenshöjning av yrksesverksamma, möjligheter för högskolestudenter att etablera kontakter i yrkeslivet och en pedagogiskt modell för småskaliga live case (SMILLA).

Planerat upplägg och genomförande
Projektet är uppdelat i fem arbetspaket (AP). I AP1 etableras ”Kritiska aspekter för långsiktig utbildningssamverkan” bl a genom fokusgrupper. I AP2 utvecklas ”en konceptmodell för småskaliga live-case” baserat på litteraturstudier samt intervjuer, vidare tas digitala föreläsningar och case-mallar fram. Konceptmodellen är utgångspunkt för AP3 ”Testning, utvärdering och modellutveckling” där två pilotomgångar av live-casen genomförs. AP4 ”Dokumentation och paketering” stödjer spridning av modellen. AP5 ”Spridning och kunskapsöverföring” pågår kontinuerligt.

Samarbetande organisationer

  • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2021-12-01
Slutdatum 2024-03-29

Sidansvarig Publicerad: fr 01 apr 2022.