SIDVI-Safe and Integrated Driver-Vehicle Interface

Information om projektet finns på den svenska sidan.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2010-04-20
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 15 maj 2019.