SECUREIT

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
  • Örebro universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2012-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Finansieras av

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.