SEAMLESS: Systematisk Utvärdering av Kombinerad Mobilitet - Färden mot hållbara lösningar

Trots ett uttalat behov saknas systematiska utvärderingar, baserade på empiriska data, av faktiska hållbarhetseffekter av kombinerade mobilitetstjänster – MaaS.

Inom ramen för KOMPIS programmet har ett utvärderingsramverk utvecklats, insamling av data från pilotförsök standardiserats och en nationell databas börjat ta form. SEAMLESS kommer att använda ramverket för att bedöma ekologiska, ekonomiska och sociala effekter på tre nivåer – micro (resenär), meso (organisation) och makro (stad, region, land). Genom såväl kvantitativa som kvalitativa analyser av data från pilotprojekt där olika typer av MaaS testats kommer projektet att ge svar på om och i vilken utsträckning MaaS leder till argumenterade effekter i termer av t.ex. förändrade resebeteenden, bättre tillgänglighet, minskade utsläpp, ökad energieffektivitet respektive ekonomiskt hållbara affärsmöjligheter.

Resultatet kommer att ge beslutsunderlag för beslutsfattare inom såväl offentliga organisationer som tjänsteutvecklande företag.

Samarbetande organisationer

 • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
 • UbiGo Innovation (Privat, Sweden)
 • Svenska Taxiförbundet (Non profit, Sweden)
 • Region Skåne (Offentlig, Sweden)
 • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
 • Move About (Privat, Sweden)
 • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
 • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
 • AB Storstockholms Lokaltrafik (Privat, Sweden)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • University of California at Berkeley (Akademisk, USA)
 • SmartResenär (Privat, Sweden)
 • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-02-15
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 23 jun 2021.