SCALE - Supply Chain-Automation med fokus på Lastning/lossning för ökad Effektivitet

Det pågår idag tre stora skiften inom transportindustrin - digitalisering, automatisering och elektrifiering. Tillsammans har dessa möjlighet att lösa många problem som industrin brottas med. Detta kräver dock att ett systemperspektiv appliceras och att alla delar av transportsystemet inkluderas. Syftet med detta projekt är att, ur ett systemperspektiv ta fram och validera en lösning som ska effektivisera och automatisera lastning/lossning av gods. Lösningen bedöms därigenom ha potential att öka nyttjandegraden av autonoma och elektrifierade fordon i ett resurseffektivt godstransportsystem.

Samarbetande organisationer

  • Toyota Material Handling Sweden (Privat, Sweden)
  • MariTerm AB (Privat, Sweden)
  • Einride AB (Privat, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • SKF (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-12-01
Slutdatum 2023-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 07 jul 2022.