Robust Additiv Tillverkning av Komponenter med Tunna Sektioner och Smala Kanaler

Syfte och mål: Detta projekt undersöker robustheten hos Laser Powder Bed Fusion (LPBF)-processen med fokus på integriteten hos tunna väggar och smala kanaler producerade med tekniken. För komponenter där prestandan är starkt beroende av tunna väggar (t.
ex. för värmeöverföring) och smala kanaler (t.ex. för vätskeöverföring) är en robust LPBF-produktion som kan garantera vätsketäthet, hög mekanisk hållfasthet och måttnoggrannhet kritisk. Förväntade effekter och resultat: Osäkerhet om LPBF-processens robusthet har utgjort det största hindret för industrialisering av tekniken för serieproduktion. I detta projekt kommer effekterna av variationskällorna på integriteten hos tunna väggar och smala kanaler att utvärderas ingående. Detta kommer att underlätta branschens användning av LPBF-teknologin för serietillverkning av detaljer för högpresterande applikationer. Upplägg och genomförande: En ny kostnadseffektiv och mindre testintensiv metodik för utvärdering av processens robusthet kommer att utvecklas. Metoden bygger på förutsägelser från LPBF-processimulering. Genom att använda processimulering är det möjligt att utföra många virtuella utskrifter för att utföra en omfattande bedömning av processens repeterbarhet / reproducerbarhet. Förutsägelserna från processimuleringarna kommer sedan att kopplas till den data som genereras med realtids processövervakningsverktyg och metoder för kvalitetssäkring av printade detaljer.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-04-26
Slutdatum 2024-04-19

Sidansvarig Publicerad: må 08 nov 2021.