Revitalisering och Hållbarhet

Projektet ‘Revitalisering och hållbarhet: Kultur, kunskapsöverföring och kommersialisering’ undersöker hur revitalisering bidrar till en ekologisk och socialt hållbar utveckling. Begreppet revitalisering används om rörelser som strävar efter att bevara eller återuppväcka traditioner, det kan handla om religiös väckelse eller hotade minoritetsspråk. Revitalisering handlar ofta om att vårda och bevara traditioner och kulturarv, men det kan också beteckna hur människor finner nya bruk för traditionella kunskaper, seder och tekniker. Projektet undersöker hur människor vänder sig till kunskaper och praktiker från det förflutna för att hitta modeller för framtiden, som en reaktion på en ohållbar samhällsutveckling.Projektet har tre målsättningar: 1) Skapa ett tematiskt och kontextuellt ramverk för att förstå mångfalden av revitaliseringspraktiker och relationen mellan revitalisering och hållbarhet. 2) Att genomföra tre pilotstudier: Seed Sovereignty Movement som strävar efter att hjälpa småskaliga odlare att utveckla egna grödor utan att bli hindrade av multinationella företags utsädespatent; diskussionen om naturens rättigheter och dess relation till ekologisk och kulturell hållbarhet; samt fröodling som ett sätt att bevara både kunskap och artrikedom med fokus på den svenska fröföreningen Sesam. 3) Att bygga ett bredare konsortium i syfte att utforma en större ansökan om revitalisering och hållbarhet inför 2020.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 11 jun 2020.