Rethinking Wireless: MIMO Hårdvaruinnovationer

Projektet är ett samarbete mellan Prof Kildals antenngrupp på Chalmers, det internationella bolaget Huawei, och Bluetest AB. Bluetest AB är ett spin off bolag från Chalmers som tillhandahåller test utrustning för smarta telefoner och andra trådlösa terminaler. Huawei har en antenn forskningsavdelning i Göteborg. Projektets målsättning är att utveckla svensk IPR till nytta för Bluetest AB, och som ska exploateras av Huawei relaterad till hårdvara för framtida MIMO system, för till exempel smarta telefoner, basstationer, och maskin-till-maskin kommunikation.

Samarbetande organisationer

  • Bluetest (Privat, Sweden)
  • Huawei (Privat, China)
Startdatum 2013-11-25
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-02-13

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: on 14 apr 2021.