Remasd - Requirement Management in Ship Design

Startdatum 2007-03-31
Slutdatum Projektet är avslutat: 2010-06-30

Projektet genomfördes i samarbete med den svenska sjöfartsnäringen i syfte att sprida nya erfarenheter och kunskap om krav på led-fartyg design i praktiken. Syftet var att föra fram nya erfarenheter och kunskap om kravhanterings-verktyg i praktiken. Det var ett nära samarbete med Stena Technology AB och man fastställde hela design-processen av ett last fartyg i en empirisk studie.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Samarbetspartners

Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling vid Chalmers, Stena Technology AB (Göteborg) Stena Rederi AB (Göteborg).


Publicerad: må 12 okt 2015.