Reducing Heat Transfer in IC Engines

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • CERC (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-30

Publicerad: to 31 maj 2018.