Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan)

Företag rapporterar om problem i den taktiska planeringen på nätverksnivå, stora brister i existerande planeringsverktygs funktionalitet samt planeringsprocesser som inte stödjer beslutsfattandet. Projektets idé är att skapa förutsättningar för att på nätverksnivå planera så att flexibilitet, effektivitet och resursutnyttjande uppnås. Målet är att utveckla, implementera och sprida planeringsverktyg, metoder och arbetssätt som åstadkommer detta. I framtagandet av innovationer kring taktisk planering tas utgångspunkt i fyra branscher (livsmedel, verkstad, bygg och återvinning) med olika karaktäristik. Resultatet av projektet kommer att vara implementering av planering i nätverk på taktisk nivå med hjälp av nya produkter i form av planeringsverktyg, metoder, processer och IT-system. Effekten blir att företag blir flexibla, effektiva och når högt resursutnyttjande samt att Sverige kan fortsätta vara ett framstående produktionsland och ledare gällande nästa generation av produkter.

Samarbetande organisationer

  • Optilon (Privat, Sweden)
  • Ragn-Sells (Privat, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Optimity (Privat, Sweden)
  • Leröy Sverige (Privat, Sweden)
  • NCC AB (Privat, Sweden)
  • Plan Sverige (Non profit, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-12-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-08-14

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.