ReLed-3D Resurseffektiv och flexibel produktion inom fordonsindustrin genom additiv tillverkning i metall

Ökad efterfrågan på individualiserade produkter, gör att additiv tillverkning (AM) blir alltmer intressant även för komponenttillverkning. Projektet adresserar hela värdekedjan från design och designoptimering till kvalitetsaspekter. Främsta målet är att utveckla design- och tillverkningsmetodik för en resurseffektiv additiv tillverkning av komponenter inom fordonsindustrin. Aspekter som ska studeras är tillverkade komponenters mekaniska egenskaper, behov av efterbehandling för att säkra dimensioner o/e ytstrukturer, samt utvärdering av tekniker för oförstörande provning av additivt tillverkade detaljer. Modeller för kostnadsberäkning anpassade för AM ska tas fram. Drivkrafter för ökad AM i fordonsindustrin är ökad hållbarhet genom högt utnyttjande av råmaterialet (minimerat spill), flexibilitet, förkortade ledtider och förbättrade komponentegenskaper via optimal design med hög komplexitet, som kan ersätta flera komponenter. I detta projekt kommer ovanstående mekanismer att demonstreras med en komponent för en lastbil, med AM-teknik SLM selektiv lasersmältning för komponenttillverkningen.

Samarbetande organisationer

  • EDR & MEDESO AB (Privat, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Lasertech LSH AB (Privat, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-03-16
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-04-17

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.