Ramverk för finkornig resurshantering i heterogena parallella arkitekturer

Informationsteknologin har totalt omdanat vårt samhälle genom att göra de flesta tekniska system (hemdatorer, mobiltelefoner, fordon etc) till väsentliga bidragsgivare till att ge oss ett bättre liv. En väsentlig nyckel till denna gynnsamma samhällsutveckling är att den grundläggande teknologin, datorn, har kunnat fördubbla sin beräkningskraft vart annat år under åtskilliga decennier tack vare teknologiförbättringar. Dessa framsteg har till en betydande grad haft sin grund i att datorn kan utföra allt fler uppgifter per tidsenhet. Tyvärr har priset varit en allt högre effektutveckling. För att stävja detta bygger dagens datorer på den generella principen att vi kan utföra mer arbete om vi utför arbetet mer effektvivt. Tyvärr finns det inte i datorns värld effektiva metoder för att avgöra hur mycket resurser som krävs för att få en uppgift utförd. I avsaknad av sådana metoder utförs datorarbete på ett ineffektivt sätt. Det föreslagna projektet har som mål att ta fram en helt ny metod för att effektivisera datorarbete. Vi vill speciellt utvärdera en metod med vilken effektiviteten av utfört arbete kontinuerligt utvärderas så att adekvata resurser kan tillföras arbetet så att det utförs enligt uppställda tidsmål. Om projektets resultat är framgångsrikt kan det innebära genombrott hur framtida datorsystem ska utformas för en fortsatt gynnsam utveckling av informationstekniken till gagn för samhällsutvecklingen.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 23 feb 2020.