REACH – Accesshantering i real-tid i intermodala godstransportsystem (FIFFI)

Projektet ämnar möjliggöra avancerad, digital interaktion i realtid mellan infrastruktur/facilitet och fordon i syfte att effektivisera intermodala godstransportsystem genom dynamisk accesshantering och guidning. Tänkta användare är aktörer inom intermodala transportsystem såsom åkerier och terminaloperatörer som med befintlig digital teknik uppnår nya nyttor inom miljö, säkerhet och konkurrenskraft. Förväntade effekter och resultat REACH avser att leverera resultat på flera plan: 1. Inom ramen för en industridoktorandtjänst kommer ett intermodalt transportsystem att studeras, uppgraderas och utvärderas med avseende på uppnådda nyttor (effektivitets-, säkerhets- och hållbarhetsmässiga). 2. Visa, med en demonstrator, hur små aktörer med små medel kan uppnå stora nyttor genom en målmedveten exploatering av redan installerade (och betalda) IKT-system. Detta kommer att göras i Jernhusens terminal i Årsta. 3. En licentiatuppsats.

Samarbetande organisationer

  • Jernhusen (Privat, Sweden)
  • Ahréns Container & Trailer (ACT) (Privat, Sweden)
  • Fordonskomponentgruppen (FKG) AB (Privat, Sweden)
  • Consenso (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Scania (Privat, Sweden)
  • EVRY (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31
Projektet ämnar möjliggöra avancerad, digital interaktion i realtid mellan infrastruktur/facilitet och fordon i syfte att effektivisera intermodala godstransportsystem genom dynamisk accesshantering och guidning. Tänkta användare är aktörer inom intermodala transportsystem såsom åkerier och terminaloperatörer som med befintlig digital teknik uppnår nya nyttor inom miljö, säkerhet och konkurrenskraft. 

Projektet samverkar genom parter från akademi, industri och samhälle. I projektet deltar både större och mindre organisationer samt myndigheter. Chalmers är huvudsökande och Consenso är projektledare. Övriga projektdeltagare är AB Volvo, Scania CV AB, Trafikverket, FKG – Fordonskomponentgruppen AB, EVRY Forest & Logistics Solutions AB, Tjörns Bilservice AB samt Road Cargo Sweden AB.

Projektet löper från 2014-09-01 till 2016-12-31, med en budget på 8,08 MSEK varav 4,47 MSEK kommer från FIFFI. Logistik- och transportstiftelsen (LTS) är motfinansiär med 0,75 MSEK. Projektet finansierar främst en industridoktorand för att nå en licentiatexamen med handledning från Chalmers tekniska högskola.

För mer information: www.consenso.se

Projektledare
Externa parter
​Jernhusen

Finansieras av

  • Logistik- och transport stiftelsen LTS (Non profit, Sweden)
  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Publicerad: to 16 apr 2015. Ändrad: to 31 maj 2018