Återvinning av metaller ur uttjänta Li-jon batterier

Syftet med projektet är att möjliggöra återvinning av fler ämnen än idag ur uttjänta litium-jonbatterier genom att ta fram underlag för resurseffektiva termiska återvinningsmetoder. I projektet kommer grundläggande kunskap tas fram som möjliggör att gå vidare i större skala för att demonstrera återvinningspotentialen. Speciellt kommer aluminium, koppar och litium att studeras, men återvinning av metaller som nickel och kobolt kommer också att ingå i utvärderingen av resultaten.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.