Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse: Studie av beslutsprocessen för renovering av Siriusgatan i Bergsjön

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är undersöka effekterna från en ökad samverkan mellan olika aktörer och intressenter i plan och renoveringsprocesser för bostadsområden där det krävs omfattande renoveringsåtgärder men där de ekonomiska förutsättningarna är begränsade. Studieobjekt är en pågående besluts- och samverkansmodell för stadsförnyelse och renovering av Siriusgatan i Bergsjön.

Startdatum 2015-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.