Produktivitet och hållbar ombyggnad

Produktivitet och hållbar ombyggnad: Hur förhåller sig produktivitet till hållbarhet när man bygger om hus?

Det heter ofta att produktiviteten i byggandet utvecklas långsamt. En av de förklaringar som brukar nämnas är att reparationer och ombyggnader sysselsätter många byggnadsarbetare och att nyproduktion av byggnader och anläggningar i själva verket har högre produktivitet. Men om man vill höja produktiviteten i ombyggandet riskerar man kanske att ge ett sämre bidrag till hållbar utveckling. För att studera produktivitet och hållbarhet är tanken här att man bör ta med ett ombyggnadsprojekts effekter på produktiviteten hos byggnadens användare. Ett viktigt exempel är kontorsombyggnader, och det finns också en motsvarighet när flerbostadshus renoveras och de boende störs. Inspiration till hur man kan se på användarstörningar och hitta en bättre balans som ökar den sammanlagda produktiviteten i ombyggnadsprojekt kan hämtas från infrastrukturprojekt.

Medvetenheten om att metoder för att reparera skadade vägar bör väljas med hänsyn till effekter på trafikanter har ökat. Likaså väljer man idag metoder för betongreparationer utifrån förväntade effekter på till exempel energiproduktion som påverkas av reparationerna. Forskningsprojektet bygger på en enkät till tjugo ombyggnader av flerbostadshus och tjugo kontorsombyggnader. Utifrån svaren på enkäten väljs fyra fall ut för djupare studier av projektdata och intervjuer med dem som har genomfört och berörts av projektet.

Resultaten av detta forskningsprojekt väntas ge idéer till bland annat bättre upphandlingar av ombyggnad. Internationellt samarbete med danska och engelska forskare planeras. En kontaktgrupp med experter från praxis skapas, med deltagare som har erfarenheter av bostäder, kontor, vägar och betongreparationer.

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.