Produktionsutveckling baserad på produktindividdata (PROPID)

Det existerar ett tidsglapp från det att förändringar i produkt- och produktionssystem genomförs tills dess att effekter uppstår på marknaden. Följden blir att företag förlorar värdefull möjlighet för återkoppling mellan förbättring och utfall. Detta leder i förlängningen till att man drar fel slutsatser mellan orsak och verkan. Projektet ska undersöka möjligheten att med hjälp av Big Data skapa underlag för att stödja beslut kring t.ex. underhåll, baserat på produktindividens behov. Detta leder till bättre utnyttjande av data som skapas under användningsfasen.

Projektet kommer främst att stödja kvalitetsfunktionerna vid produktutvecklande företag i ständiga förbättringar av produkter och processer. PROPID syftar vidare till att öka hastigheten och noggrannheten av återkoppling från marknaden genom att korrelera data som samlats in från produktindivider med uppgifter som samlats in från produktionsprocesser och eftermarknadsprocesser. Tanken är att ny kunskap kan genereras utifrån big data som sedan korreleras med produktindividens beteendemönster, för att förutspå och förbättra produktens effektivitet under livscykeln vilken görs mer hållbar.

Startdatum 2016-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-01-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.