Prediktering av gnissel & gnek för robust produkt och produktion

Syfte och mål: Syftet med projektet är att utveckla metoder och verktyg för att prediktera gnissel och gnek (G&G) under utvecklingsfaserna i bilindustrin. Oönskad förekomst av G&G resulterar i sena ändring under provserier och i löpande produktion och innebär störningar i redan definierad produktionsupplägg. Svensk bilindustri lägger stort fokus på att reducera första produktverifierande provserie. Detta innebär att G&G problem måste hittas virtuellt då problemen ej får upptäckas så sent som i första fabriksserie. Förväntade effekter och resultat: Förväntad industriell effekt är att via virtuell verifiering kunna säkerställa rätt kvalitet med avseende på S&R och därmed radikalt minska antalet oväntade problem i första fabriksserie. Garantikosten för S&R relaterade problem skall minskas signifikant. Akademiskt skall projektet leda fram till nya metoder och verktyg som direkt kan implementeras i industrin. Projektet kommer generera flera akademiska publikationer. Projektet kommer generera nya nätverk mellan industri och akademi.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2015-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.