Pluto Conductive

Syfte och mål: Målet är att utveckla en elektriskt ledande grafenbaserad ytbeläggning med korrosionsbeständighet, definierade friktionsegenskaper, samt en process som är uppskalningsbar där egenskaperna kan demonstreras i verkliga applikationer. Genom att använda grafen kan vi uppnå flera egenskaper samtidigt; Hög elektrisk konduktivitet, goda mekaniska egenskaper, goda korrosionsegenskaper samt jämn skikttjocklek via elektrofores. Förväntade effekter och resultat: Marknaden för ledande ytbeläggningar är stor och kommer öka ytterligare, bland annat på grund av elektrifieringen av fordonsflottan. Men även i andra produktsegment med stark tillväxt, såsom energilagring, fordras elektriskt ledande skikt med god korrosionsbeständighet. Vi har redan uppnått förhöjd konduktivitet, men inte tillräckligt hög för att lösa de krav som finns i många applikationer. I projektet vill vi utnyttja grafenets fulla potential genom att systematiskt studera och styra grafenoxidens reduktionsgrad och orientering i ytbeläggningen. Upplägg och genomförande: Arbetet i projektet kommer att ske iterativt i flera fasermed löpande tester i såväl labb som fält.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Nilar AB (Privat, Sweden)
  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
  • Provexa Ytbehandling AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-05-18
Slutdatum 2022-11-18

Sidansvarig Publicerad: ti 27 okt 2020.