Plattformsbaserad utveckling

Startdatum 2012-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-03-31

​Plattformsbaserad utveckling är en ofta använd strategi för att vid produktframtagning balansera återanvändning av resurser och kundanpassning. Syftet med denna forskning är att på ett avgörande sätt bidra till ett nytt sätt att beskriva plattformselement som, i en PLM-miljö, skall möjliggöra återanvändning av resurser i produkt- och produktionsutvecklingsprocessens alla faser. Här inkluderas såväl utvecklingen av själva plattformen som användningen av den för att generera konfigurerade systemvarianter, antingen direkt eller i samband med omkonstruktion och vidareutveckling.
 
Plattformsbaserad utveckling är ett av tre temaområden inom Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre.¨

Projektledare: Dag Bergsjö

 

 

 

Development platform at GKN (former Volvo Aero
 

 

Kontakt
​Dag Bergsjö, dagb@chalmers.se
Externa parter
​Volvo Cars, Volvo AB, GKN (former Volvo Aero), ABB Corporate Research, RD&T Technology, Atlas Copco, Emerson
Samarbeten/Relaterade projekt

​PPU/Produktutveckling
Signaler och System
Fraunhofer Chalmers Centre
Wingquist Laboratory
Systems Engineering & PLM'

Styrkeområde
Produktion

Relaterade projekt:
Smart Assembly
Perceived Quality

Nyckelord
​Platform, System architecture, Platform elements, Configuration, Interfaces, Design rationale, Reuse, Commonality, Customization
​Externa medlemmar:
​Magnus Andersson, PE Geometry AB
Ola Isaksson, Adj. Professor Produkt- och produktionsutveckling Chalmers samt GKN Aerospace
Ulf Högman, GKN Aerospace
​Vinnova - 5220 kSEK
Inkind - 9900 kSEK

Sidansvarig Publicerad: fr 28 mar 2014.