Yt- och rymdladdningar och deras inverkan på polymer högspänningsisolations prestanda

Projektet ska undersöka hur yt- och rymdladdingar påverkar polymera materials egenskaper när dessa exponeras för högspänning. Genom bättre kunskap kring polymera isolationsmaterial är det möjligt att i framtiden utveckla nya komponenter för ett transmissionsnät som både har lägre förluster och en minskad miljöbelastning jämfört med idag.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-05-31
​I initiated my PhD project in the High Voltage Engineering Group in December 2011. The research project is about the “Performance of high voltage polymeric insulation affected by space and surface charges”. The goal of the project is to deliver knowledge on properties and behavior of high voltage polymeric insulation systems in presence of space and surface charges. The project results can contribute to required changes in the electrical insulation system to improve the performance of insulators for distributing and transmitting electrical power in a sustainable 21st century society.

Finansieras av

  • Elforsk (Privat, Sweden)
  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Publicerad: to 31 maj 2018.