​Att montera med händerna ovanför axelhöjd en hel dag är otroligt slitsamt med risk för kvalitetsfel som en av följderna.​

Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion (PEGASUS)

Fordon tillverkas främst av människor som förväntas utföra montering av högsta kvalitet under en hel arbetsdag. De behöver de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete. Dåliga ergonomiska förhållanden leder till 6-8 gånger fler fel än goda förhållanden. Detta leder till ökade kostnader - upp till 10 gånger den ursprungliga kostnaden om de åtgärdas i fabriken och ytterligare 12 gånger om åtgärdade på marknaden.

Projektet kommer undersöka hur monteringsergonomi och geometrisk kvalitet är relaterade till varandra med fördjupade analyser av komplexitetskriterier.

Målen är att

  • Främja en mer komplett robusthetsanalys och "total-robusta” system som är såväl ekologiskt och ekonomiskt som socialt hållbara.
  • Utveckla en validerad modell för prediktiv bedömning av monteringskomplexitet, med viktning av de faktorer som påverkar kvaliteten mest.
  • Utveckla en metod för geometrisk stabilitetsanalys med komplexitet och andra monteringsergonomiska faktorer.
  • Utveckla validerade demonstratorer.

Projektledare: Nina Silow och Rikard Söderberg 

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-02-28

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.