Integritet och säkerhet i kroppsburna datorenheter

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31
”Wearable computing”, kroppsburen och allestädes närvarande databehandling, är en kommande teknologi som förväntas ge en våg av förändringar likt den som kom med dagens smartphones. Bärbara småprylar - "gadgets"- har gått från science fiction till vardagsteknik. De samlar unik information om varje individ och möjliggör även förenklad autentisering. Problemet är att dessa gadgets har svag säkerhet, och att våra digitala fotspår sprids mellan olika tjänster. Det ambitiösa målet för PRECIS är att anta utmaningen att introducera ett enhetligt ramverk för autentisering vid databehandling i kroppsburna enheter som erbjuder: i) korrekt och transparent autentisering, ii) stark integritet även om flera enheter används vid autentiseringen.
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2015.