Organisering av innovation och förändring i mediebolag

Målet är att ´samtidigt studera och stödja innovativa initiativ i en grupp medieföretag när de försöker förändra sig för att klara av stora förändringar i industrin´ Genom aktionsforskningsmetoder har forskargruppen stött de berörda organisationerna i sitt utvecklingsarbete. Två pilot/genombrottsprojekt samt en process för att definiera innovations- och förändringsbehov och samtidigt skapa mandat för förändring har drivits med stöd av forskargruppen.

Startdatum 2013-09-17
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-01-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.