Optisk fiber med ytbeläggning innehållande Grafen

Projektet omfattar en genomförandestudie med syfte att verifiera: -Att det är tekniskt möjligt att ytbelägga en optisk kommunikationsfiber med ett eller flera lager grafen i en polymermatris och därigenom förbättra prestandan hos fibern. -Producerbarhet av en sådan ytbeläggning samt bedöma möjligheter och kostnader för produktion i industriell skala. -Kundnytta och potentiell marknadspotential för optiska kommunikationsfiber ytbelagt med grafen.


Projektet förväntar sig följande utfall av genförandestudien: -Svar på om en ytbeläggning av en polymermatris innehållande grafen kan förbättra fiberns tillförlitlighet samt tillföra nya egenskaper som t.ex. elektriska eller termiska fördelar. -Produktionsmöjligheter, i liten skala men med uppskalningsmöjligheter. -Initial marknadsaccept. -Underlag för en större FoI-insats, där tillverkningsmetod kan utvecklas och ytterligare optimering ske.


Genomförandestudien omfattar följande delmoment -Chalmers Tekniska Högskola, Industri och Materialfysik, fastställer optimal mix av grafen och polymerblandning som lämpar sig för ytbeläggning mot fiberns ”cladding”. -Rise testar i industriell miljö hur ytbeläggningen bäst genomförs och definierar kvalitetsmått. -KTH, Optical Lab, verifierar kompatibilitet med de krav som ställs på framtida kommunikationsfiber. -Bitelecom verifierar marknad och kundnytta samt levererar rå fiber till gruppen

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Bitelecom AB (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-05-31
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 03 jul 2020.